top of page

Grindstuveien Familiebarnehage

Grindstuveien Familiebarnehage holder til på Grindstuveien 8, 1349 Rykkinn, Bærum. Familiebarnehagen har plass til 9 barn.

Om Familiebarnehagen

For mange 1-åringer kan overgangen fra å være hjemme med mor eller far, til å måtte forholde seg til fremmede voksne og barn i en barnehage, være stor og utfordrende. Vår erfaring er at overgangen kan bli enklere dersom de minste barna begynner i en liten barnehage. Sitat fra Regjeringen.no: «De minste barnehagene er kjennetegnet av stabilitet og forutsigbarhet. Barna har færre andre barn og voksne å forholde seg til, og de blir fortere kjent med hverandre. Dette skaper trygghet for barna.»
Vi som jobber i Grindstuveien Familiebarnehage har som hovedmål å gi både barn og foreldre en trygg og god start på livet i barnehagen. Vi vil «se» hvert barn hver eneste dag og gi dem den oppmerksomheten og omsorgen de har behov for. I arbeidet vårt legger vi stor vekt på å skape en forutsigbar tilværelse for barna og være anerkjennende og trygge voksne. Vi ønsker å bidra til å gi barna gode og lærerike erfaringer som de kan ha nytte av senere i livet.
Dette barnehageåret jobber vi spesielt med temaene «SPRÅKLIG KOMPETANSE», «SOSIAL KOMPETANSE» og «OMSORG, LEK OG LÆRING». Dere kan lese mer om hvordan vi jobber med dette i vår årsplan.

Hjem: Homepage_about

Årsplan og vedtekter

Hjem: Service

Årsplan

Familiebarnehagens årsplan er utarbeidet i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen og hvordan vi jobber med de minste barna for å virkeliggjøre målene våre. Barnehagen har både her-og nå- og et fremtidsperspektiv.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Det medfører en stadig utvikling av personalets kompetanse. Førskoleårene danner grunnmuren i barnas liv. I disse årene blir
barna kjent med seg selv og sine omgivelser. Barna får grunnleggende erfaring om trygghet og sin plass i forhold til andre. 

Barndommen har stor egenverdi, og vår virksomhet vil alltid ha fokus på barns trivsel som utgangspunkt for læring og utvikling. Alle sider ved familiebarnehagens virksomhet som gir barna mulighet for læring, erfaring og opplevelser defineres som barnehagens innhold.
 

Hele årsplanen for 2020-2021 finner du her.

Vedtekter Grindstuveien Familiebarnehage.

Child Doing Art Activity

Ledige Plasser

Hos oss kan alle søke om plass, uavhengig av bostedskommune og om barna har lovfestet rett til barnehageplass eller ikke.

 

Vi kan tilby oppstart innenfor perioden august-desember hver år.

Noen år kan vi også tilby plasser fra januar eller senere på vårhalvåret.

Er dere interessert i plass hos oss kan dere avtale direkte med barnehagen. Det må allikevel sendes søknad til Samordnet opptak i Bærum kommune.

 

Dere finner elektronisk søknadskjema her.

Hjem: About
Drawing & Coloring

Kontakt oss

Grindstuveien 8, 1349 Rykkinn, Norge

Tlf: 915 89 670

Dine detaljer er sendt!

Hjem: Contact
bottom of page